Saturatory, miksery

Miksosaturator typ: PREMIX

Dane techniczne

Wydajność max 12.000 l/h
Dokładność dozowania ± 1%
Moc zainstalowania 7,5 kW
Napięcie zasilania 3 x 280 V / 50 Hz
Wymiary (długość x szerokość x wysokość) 2000 x 2200 x 1650
Masa 1800 kg

Miksosaturator COMI-45 (COMI-80)

Przeznaczenie
Urządzenie przeznaczone jest do przygotowywania napojów gazowanych słodzonych w następujący sposób:
1. Odpowietrzanie wody
2. Nasycenie wody dwutlenkiem węgla
3. Dozowanie zaprawy do wód, w wymaganej proporcji
4. Podawanie gotowego produktu pod stałym ciśnieniem do urządzenia napełniającego.
Powyższy proces odbywa się w sposób automatyczny i nie wymaga stałego nadzoru. Urządzenie może być stosowane również tylko do nasycania z pominięciem dozowania – nasycanie wody stołowej.

Zakres dostawy
Urządzenie dostarczane jest w zespołach: podstawa z zamocowanymi zbiornikami, pompami, połączeniami surowymi, zaworami i tablicą; sterującą. Dostawa nie obejmuje: kabla zasilającego, połączeń wody, zaprawy, dwutlenku węgla. Rozruch urządzenia dostawca może wykonać na oddzielne zlecenie.

Dane techniczne

Wydajność max 4500 l/h (8000 l/h)
Dokładność dozowania ± 1%
Max. cisnienie nasycenia 0,5 MPa
Moc zainstalowania 8 kW
Napięcie zasilania 3 x 280 V / 50 Hz
Wymiary (długość x szerokość x wysokość) 1930 x 1330 x 1965 mm
Masa 1500 kg